MENU

Zie ik direct na de ooglaserbehandeling scherp?

Nee, u dient er rekening mee te houden dat u niet direct na de laserbehandeling zonder enig ongemak scherp ziet. Uw ogen hebben enige tijd nodig om te herstellen en optimaal op scherpte te komen. Hoeveel hersteltijd uw ogen nodig hebben, verschilt per persoon. Het is realistisch om rekening te houden met enkele weken. Na een week ziet u weer voldoende om te kunnen autorijden en met een pc te kunnen werken. Daarna duurt het enkele weken tot u maximaal scherp ziet.

Meer vragen

Meer ervaringen