MENU

Ik draag alleen een leesbril. Is een ooglaserbehandeling voor mij zinvol?

Een laserbehandeling is niet geschikt om leesklachten te verhelpen. Tot op heden is er nog geen adequate laserbehandeling mogelijk om een leesprobleem op te lossen. Methoden die soms aangeboden worden, zijn niet goedgekeurd door het NGRC (Nederlands Gezelschap Refractiechirurgie) vanwege de onvoorspelbaarheid van de resultaten.

Vanaf ons 40e levensjaar wordt onze ooglens door ouderdom stugger en moeilijker buigzaam. Om die reden wordt het lezen van dichtbij steeds moeilijker. Een leesbril is dan een gangbare oplossing.

Voor mensen met bijziendheid (die om die reden vaak een bril of lenzen voor ‘veraf’ dragen), is dat anders. Zij zien door hun bijziendheid van dichtbij extra goed en hebben vaak hun bril of lenzen niet nodig om ‘dichtbij’ te kunnen zien. Als zij hun ogen laten laseren verdwijnt niet alleen hun bijziendheid maar ook het ‘voordeel’ dat ze na hun 40e vaak geen leesbril nodig hebben. De behandeling corrigeert in hun geval immers hun sterkte naar die van iemand zonder bijziendheid.

Meer vragen

Meer ervaringen