MENU

Wat is de beste leeftijd voor een ooglaserbehandeling?

In principe kan vanaf 21 jaar iedereen die een bril of contactlenzen draagt zijn ogen laten laseren. Uw brilsterkte moet ten minste een jaar stabiel zijn en uw ogen moeten verder gezond zijn.

Meer vragen

Meer ervaringen