MENU

Team

De behandelingen in Het Ooglasercentrum worden uitgevoerd door twee ervaren specialisten: Tom Bakx en Leo Vrij. Het spreekt voor zich dat zij het belangrijk vinden om u in technisch opzicht een volmaakte ooglaserbehandeling aan te bieden. Ook voor en na de behandeling nemen zij graag alle tijd om uw vragen te beantwoorden.

Onze ooglaserspecialisten zijn aangesloten bij de American Society of Refractive and Cataract Surgery (ASRCS) en Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie, dat is opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in 1997.