MENU

Kent de Lasek-behandeling ook risico’s?

Eén vooroordeel kunnen we direct wegnemen: van een ooglaserbehandeling met de Lasek-methode kunt u niet blind worden. Soms ontstaat een ongewenste onder- of overcorrectie. Dit kunnen we voor u kosteloos nabehandelen. Tot op heden is een nabehandeling bij slechts 2% van onze klanten nodig geweest.

Een overzicht van de mogelijke complicaties:

  • Over- of ondercorrectie na enkele weken. Dit verdwijnt spontaan.
  • Over- of ondercorrectie na enkele maanden. Wanneer de afwijking stabiel is, voeren we een herstelbehandeling uit. Tot die tijd zorgen we er uiteraard voor dat u kunt functioneren, bijvoorbeeld met contactlenzen. De nabehandeling is tot twee jaar ná de ooglaserbehandeling gratis.
  • Ná een laserbehandeling kan er (vaak tijdelijk) sprake zijn van schittering (glans), zoals ook contactlenzendragers dit kennen. Soms is een herstelbehandeling nodig om dit probleem op te lossen.
  • Halovorming rond lichtbronnen komt vooral in het donker, wanneer de pupil groter wordt en de scherptediepte afneemt. De grootte van uw pupil wordt altijd vooraf gemeten, zodat de behandeling hierop kan worden afgestemd.
  • Soms treden ‘schaduwbeelden’ op. Deze verdwijnen meestal op termijn of kunnen nabehandeld worden.