MENU

Wat zijn de kosten van een ooglaserbehandeling?

Het Ooglasercentrum is een zelfstandig ooglasercentrum. Doordat wij niet aangesloten zijn bij een grote, commerciële keten kunnen wij de prijzen van onze ooglaserbehandelingen zeer concurrerend houden. Onderstaande prijzen zijn inclusief € 45,- voor het vooronderzoek, alle nacontroles en eventuele nabehandeling binnen twee jaar.

Sommige klinieken noemen een vanaf prijs. Pas na uitgebreide controle van uw ogen volgen dan de werkelijke kosten voor de ooglaserbehandeling. Doordat wij voor alle sterkten dezelfde prijs hanteren weet u bij ons direct waar u aan toe bent.

Lasek-ooglaserbehandeling

€ 1.300 per oog voor reeds geplande afspraken.

Per 1 januari 2023 en voor afspraken vanaf 27-12-2022  € 1.425 per oog.

Meer vragen

Meer ervaringen