MENU

Ik draag alleen een leesbril. Is een ooglaserbehandeling voor mij zinvol?

Een laserbehandeling is niet geschikt om leesklachten te verhelpen. Tot op heden is er nog geen adequate laserbehandeling mogelijk om een leesprobleem op te lossen. Methoden die soms aangeboden worden, zijn niet goedgekeurd door het NGRC (Nederlands Gezelschap Refractiechirurgie) vanwege de onvoorspelbaarheid van de resultaten.