Lensoperaties

Refractieve Lens Exchange

Bij een Refractieve Lens Exchange worden de ogen niet gelaserd, maar wordt de eigen lens vervangen door een kunstlens. Deze ingreep wordt vooral toegepast bij mensen boven de 50 jaar, bij wie het vermogen om te accommoderen sterk afneemt en een ooglaserbehandeling niet mogelijk of gewenst is.

In één of beide ogen wordt operatief een kunstlens ingebracht met als doel de brekingssterkte hiervan zodanig aan te passen, dat het dragen van een bril of contactlenzen niet meer nodig is. Deze operatie wordt uitgevoerd in Ziekenhuisgroep Twente.

Het Ooglasercentrum in Hengelo conformeert zich aan de consensus opgesteld door de Werkgroep Refractiechirurgie.